info@dakspecialist.nl     Telefoon: 035-6940395
Is uw dak nog in goede staat?
Laat dan een gratis dakinspectie uitvoeren

Natuursteen leien

Een lei is in hoofdzaak een metamorf gesteente, ontstaan uit leem­afzettingen.

Leisteen bestaat uit een lange reeks van, ieder voor zichzelf tot de bijzondere hoedanigheden bijdragende mineralen -kwarts, serisiet, kalkspaat, chloriet, talk, rutiel en andalusiet en - in mindere mate voorkomend - sillimaniet, alles als slijpsel van door erosie ten ondergegane en verwijderde continenten, in de diepte der oceanen bezonken tot onwaarschijnlijk grote dikten als 10.000 meter en meer in dikke lagen, onder opwekking van grote hitte, samengeperst en verdicht.

Onder de invloed van de hoge drukken en de grote schuifkrachten die in onze aardkorst heersen, is de gelaagdheid en een meer of minder sterke kristallisatie en vertanding van de mineralen ontstaan. Al deze factoren (samenstelling van de grondstof, druk en ouder­dom van de lagen) bepalen de kwaliteit van de leien.

Door de plooiing van de aardkorst kwamen de leilagen vaak schuin te liggen en werden grotten gevormd. De
natuur maakte als het ware de eerste leien daken. Die zijn dus niet door de mens uitgevonden, maar ontdekt. Juist de plooiing en opstuwing van de laagcomplexen veroorzaakt enerzijds moeilijke technische pro­blemen voor de ontginning van de daklei, anderzijds is de drukgelaagdheid in het oorspronkelijke kleigesteente ontstaan, waardoor dit die typische bladerige structuur heeft gekregen die de lei zo doet splijten.

Deze kerk in de dorpskern van Huizen is door ons van een nieuw leisteen dak voorzien.


Ook bovenstaande villa is door ons van een nieuw leisteendak voorzien.